Privacyverklaring

Van de Ven Wonen.nl verwerkt persoonsgegevens vanuit haar rol als makelaar/taxateur. Wij zijn hier graag duidelijk en transparant over. In onze privacyverklaring geven wij antwoord op de belangrijkste vragen ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens door ons.

 

We zijn ervoor verantwoordelijk om jouw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen. We moeten daarbij voldoen aan de eisen van de privacyregelgeving. We willen onder andere transparant zijn over de soorten gegevens die we verwerken, de doelen voor de verwerking, met wie we gegevens delen en welke rechten je als belanghebbende hebt ten aanzien van je eigen gegevens. In onze privacyverklaring geven wij informatie hierover.

 

Download:

Privacyverklaring van de Ven Wonen.nl